کلیپ/ دستاوردهای ایران در صنعت سد سازی

21 فروردين 1398 ساعت 13:03

دستاوردهای چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران در صنعت سد سازی


جبهه جهانی مستضعفین -
ویدئو کلیپ: دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در چهل سالگی
موضوع: سد سازی


کد مطلب: 82345

آدرس مطلب: http://mwfpress.com/vglamena.49nuy4hkk6514.,.html

جبهه جهانی مستضعفین
  http://mwfpress.com