کلیپ/ دستاوردهای ایران در صنایع فضایی

21 فروردين 1398 ساعت 15:39

دستاوردهای چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران در صنایع فضایی


جبهه جهانی مستضعفین -
ویدئو کلیپ: دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در چهل سالگی
موضوع: صنایع فضایی


کد مطلب: 82364

آدرس مطلب: http://mwfpress.com/vglbafbw.rhb50rquu8ipr.l.html

جبهه جهانی مستضعفین
  http://mwfpress.com