کلیپ/ دستاوردهای ایران در علوم پزشکی

21 فروردين 1398 ساعت 15:00

دستاوردهای چهل سالگی جمهوری اسلامی ایران در علوم پزشکی


جبهه جهانی مستضعفین -
ویدئو کلیپ: دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در چهل سالگی
موضوع: علوم پزشکی


کد مطلب: 82352

آدرس مطلب: http://mwfpress.com/vglirpav.t1arwtkcczb2t.x.html

جبهه جهانی مستضعفین
  http://mwfpress.com