پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين شبکه مدافعین حقوق بشر حیات http://mwfpress.com/fa/country-egypt/NGO-Network-of-human-rights-defenders-Hayat Sat, 17 Aug 2013 14:18:29 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Sat, 17 Aug 2013 14:18:29 GMT شبکه مدافعین حقوق بشر حیات 60 شبکة المدافعين عن حقوق الإنسان(الحیاة) التابعة لمؤسسة عالم واحد للتنمية و رعاية المجتمع المدني http://mwfpress.com/vdch.6nxt23n-wftd2.html نام:شبکه مدافعین حقوق بشر الحیات وابسته به مؤسسه توسعه و حمایت از جامعه مدنی جهان واحد. . . . . . . . . . . . کشور: مصر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . موضوع: حقوق بشر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . تاریخ تأسیس:2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس سایت: http://www.oneworld-eg.org/ar/. . . . . . . . فعالیت‌های عمده: برگزاری کنفرانس، نشر کتب حقوق بشری، پوشش خبری حوادث در جهان عرب. ]]> شبکه مدافعین حقوق بشر حیات Thu, 27 Jun 2013 10:48:34 GMT http://mwfpress.com/vdch.6nxt23n-wftd2.html درخواست تأسیس دادگاه حقوق بشر جهان عرب http://mwfpress.com/vdccasq082bq0.la2.html شبکه مدافعین حقوق بشر "حیات" طی بیانیه ای خواستار موافقت اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه عربی با تأسیس دادگاه حقوق بشر جهان عرب شد. ]]> شبکه مدافعین حقوق بشر حیات Wed, 06 Mar 2013 07:55:32 GMT http://mwfpress.com/vdccasq082bq0.la2.html