پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام http://mwfpress.com/fa/country-Islamic-Republic-of-Iran/NGO-_Union-of-Islamic-World-Students Sun, 19 Oct 2014 04:58:14 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Sun, 19 Oct 2014 04:58:14 GMT مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام 60 نوزدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب منتشر شد + دانلود http://mwfpress.com/vdciwwap.t1azw2bcct.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام نوزدهمین شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Sun, 12 Oct 2014 08:50:38 GMT http://mwfpress.com/vdciwwap.t1azw2bcct.html انتشار هجدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب + دانلود http://mwfpress.com/vdchmmni.23n66dftt2.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام هجدهمین شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Wed, 20 Aug 2014 08:59:57 GMT http://mwfpress.com/vdchmmni.23n66dftt2.html انتشار شانزدهمین و هفدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب http://mwfpress.com/vdcayenu.49nm015kk4.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام شمارگان شانزدهم و هفدم نشریه الکترونیکی ثاقب ویژه هشتمین گردهمایی اتحاد دانشجویان جهان اسلام منتشر گردید. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Tue, 01 Jul 2014 11:53:36 GMT http://mwfpress.com/vdcayenu.49nm015kk4.html برگزاری هشتمین گردهمایی بین‌المللی اتحاد دانشجویان جهان اسلام http://mwfpress.com/vdch6-ni.23nk6dftt2.html هشتمین گردهمایی بین‌المللی اتحاد دانشجویان جهان اسلام با عنوان علم و اخلاق در سبک زندگی از اول تا پنجم تیرماه به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام برگزار می‌شود. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Sun, 22 Jun 2014 07:22:25 GMT http://mwfpress.com/vdch6-ni.23nk6dftt2.html انتشار پانزدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب + دانلود http://mwfpress.com/vdcjhhe8.uqe8ozsffu.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام پانزدهمین شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Thu, 22 May 2014 07:30:44 GMT http://mwfpress.com/vdcjhhe8.uqe8ozsffu.html انتشار چهاردهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب + دانلود http://mwfpress.com/vdcb5zb8.rhb9fpiuur.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام چهاردهمین شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Mon, 17 Mar 2014 06:32:39 GMT http://mwfpress.com/vdcb5zb8.rhb9fpiuur.html انتشار سيزدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب + دانلود http://mwfpress.com/vdceno8z.jh8fxi9bbj.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام سيزدهمین شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Sun, 16 Feb 2014 11:49:54 GMT http://mwfpress.com/vdceno8z.jh8fxi9bbj.html دوازدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب منتشر شد + دانلود http://mwfpress.com/vdcev78z.jh8p7i9bbj.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام دوازدهمين شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Wed, 15 Jan 2014 11:00:40 GMT http://mwfpress.com/vdcev78z.jh8p7i9bbj.html یازدهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب منتشر شد+ دانلود http://mwfpress.com/vdchwknz.23nkvdftt2.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام یازدهمين شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Wed, 18 Dec 2013 06:08:41 GMT http://mwfpress.com/vdchwknz.23nkvdftt2.html دهمین شماره نشريه الكترونيكي ثاقب منتشر شد + دانلود http://mwfpress.com/vdcgyu9q.ak9wu4prra.html به همت مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام دهمين شماره نشريه ثاقب منتشر شد. ]]> مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام Sun, 08 Dec 2013 11:09:09 GMT http://mwfpress.com/vdcgyu9q.ak9wu4prra.html