پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين سازمان دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک :: نسخه کامل http://mwfpress.com/fa/country-Yemen/NGO-Yeman-Organization-for-Defending-Rights-and-Democratic-Freedoms Sun, 11 Aug 2013 02:10:40 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Sun, 11 Aug 2013 02:10:40 GMT سازمان دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک 60 سازمان دفاع از حقوق و آزادی های دموکراتیک http://mwfpress.com/vdcb.9bfurhbgwiupr.html ]]> سازمان دفاع از حقوق و آزادی‌های دموکراتیک Sun, 16 Jun 2013 10:34:00 GMT http://mwfpress.com/vdcb.9bfurhbgwiupr.html