پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين مراقب باشید http://mwfpress.com/fa/Country-The-United-States-of-America/NGO-Care Wed, 07 Aug 2013 16:32:01 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Wed, 07 Aug 2013 16:32:01 GMT مراقب باشید 60 مراقب باشید http://mwfpress.com/vdca.inek49nyi5k14.html نام: مراقبت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشور: آمریکا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام مدیر: بومن کاتر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سال تاسیس: 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع: زنان و کودکان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس سایت: http://www.care.org. . . . . . . . . . . . . . . فعالیت‌های عمده: این سازمان آمریکایی بر آن است با فراهم سازی فرصت آموزش و پرورش ابتدایی، جلوگیری از گسترش بیماری، افزایش دسترسی به آب بهداشتی، گسترش فرصت‌های اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی، با فقر مبارزه کند. ]]> مراقب باشید Sun, 23 Jun 2013 08:07:24 GMT http://mwfpress.com/vdca.inek49nyi5k14.html