پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين حزب امت کویت http://mwfpress.com/fa/country-kuwait/NGO-Ommah_party Fri, 29 Aug 2014 14:52:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Fri, 29 Aug 2014 14:52:12 GMT حزب امت کویت 60 حزب امت کویت http://mwfpress.com/vdca.on6k49nmy5k14.html نام :حزب الأمة الکويتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشور: کویت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع: حزب –سیاست. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس: ommahparty.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فعالیت ها: مخالف حکومت، شرکت در راهپیمایی و کنفرانس علیه دولت ]]> حزب امت کویت Tue, 07 May 2013 06:28:32 GMT http://mwfpress.com/vdca.on6k49nmy5k14.html عدم پایبندی آل صباح به وظایف قانونی خود http://mwfpress.com/vdcgrz9t4ak9y.pra.html حزب امت کویت بی توجهی حکومت به شهروندان و سیاست های دیکتاتوری آل صباح را محکوم کرد. ]]> حزب امت کویت Sat, 09 Mar 2013 10:38:32 GMT http://mwfpress.com/vdcgrz9t4ak9y.pra.html