پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی http://mwfpress.com/fa/country-Islamic-Republic-of-Iran/NGO-behdashtemanavi Sun, 18 Aug 2013 00:50:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Sun, 18 Aug 2013 00:50:43 GMT موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی 60 معرفی موسسه بهداشت معنوی http://mwfpress.com/vdcb.fbfurhbzziupr.html موسسه بهداشت معنوی تشکلی مردم نهاد است که توسط طلاب و دانش آموختگان حوزه علمیه به منظور آسیب شناسی و مقابله با جنبش‌های معنوی نوظهور ایجاد شده است. ]]> موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی Sat, 13 Jul 2013 10:34:18 GMT http://mwfpress.com/vdcb.fbfurhbzziupr.html موسسه فرهنگی بهداشت معنوی http://mwfpress.com/vdch.znxt23nk6ftd2.html نام : موسسه بهداشت معنوی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشور : ایران. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدیر: حمیدرضا مظاهری سیف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . سال تاسیس: 1388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع: عرفان های نوظهور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس سایت : http://behdashtemanavi.com/. . . . . . . . . فعالیت‌های عمده : اولویت مواجهه ی فرهنگی با جنبش‌های معنوی نوپدید ]]> موسسه علمی فرهنگی بهداشت معنوی Sat, 22 Jun 2013 11:17:24 GMT http://mwfpress.com/vdch.znxt23nk6ftd2.html