پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين باشگاه مترجمان http://mwfpress.com/fa/Country-Translators-Club Sat, 29 Nov 2014 19:00:02 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Sat, 29 Nov 2014 19:00:02 GMT باشگاه مترجمان 60 آموزش فنون ترجمه (5) http://mwfpress.com/vdca.mnyk49n0e5k14.html ]]> باشگاه مترجمان Mon, 15 Jul 2013 12:41:24 GMT http://mwfpress.com/vdca.mnyk49n0e5k14.html آموزش فنون ترجمه (4) http://mwfpress.com/vdcd.50o2yt0sja26y.html ]]> باشگاه مترجمان Sat, 13 Jul 2013 08:31:51 GMT http://mwfpress.com/vdcd.50o2yt0sja26y.html آموزش فنون ترجمه (3) http://mwfpress.com/vdcc.mq0a2bq1mla82.html ]]> باشگاه مترجمان Sat, 13 Jul 2013 06:21:46 GMT http://mwfpress.com/vdcc.mq0a2bq1mla82.html آموزش فنون ترجمه (2) http://mwfpress.com/vdca.0nyk49nem5k14.html - M1 - 1- articles (حروف تعریف) 2- demonstrative adj (صفات اشاره) 3- quantifiers (کمیت نماها) 4- superlative adj (صفات عالی) ]]> باشگاه مترجمان Wed, 10 Jul 2013 10:45:58 GMT http://mwfpress.com/vdca.0nyk49nem5k14.html آموزش فنون ترجمه (1) http://mwfpress.com/vdci.ya5ct1appbc2t.html در سلسله مطالب آموزشی فنون ترجمه، سعی خواهد شد از منابع موجود در اینترنت و تجربه مترجمان حرفه ای استفاده کرده و شرایط یادگیری هر چه بیشتر مترجمین عزیز فراهم شود. ]]> باشگاه مترجمان Wed, 10 Jul 2013 10:44:19 GMT http://mwfpress.com/vdci.ya5ct1appbc2t.html