پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين به فقر کودکان پایان دهید http://mwfpress.com/fa/country-Britain/NGO-End-Child-Poverty Wed, 07 Aug 2013 03:08:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Wed, 07 Aug 2013 03:08:12 GMT به فقر کودکان پایان دهید 60 به فقر کودکان پایان دهید http://mwfpress.com/vdcc.4q1a2bq0ela82.html نام: به فقر کودکان پایان دهید. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشور: انگلیس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . موضوع: کودکان و فقر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس سایت: www.endchildpoverty.org.uk. . . . . . . . . . . فعالیت‌های عمده: کمپین "به کودک فقر پایان دهید" در راستای افزایش سطح آگاهی افراد از پدیده فقر کودکان بسیار موثر عمل کرده است. اعضا توانسته‌اند با فعالین و سازمان‌ها ارتباط برقرار کنند که این امر امکان تبادل اطلاعات، بسیج و جلب حمایت مردم و ارائه مشاوره را فراهم کرده است. ]]> به فقر کودکان پایان دهید Sun, 23 Jun 2013 09:53:31 GMT http://mwfpress.com/vdcc.4q1a2bq0ela82.html