پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين انجمن ملی دموکرات http://mwfpress.com/fa/country-bahrain/NGO-Nationalist-Democratic-Society Fri, 16 Aug 2013 14:30:03 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Fri, 16 Aug 2013 14:30:03 GMT انجمن ملی دموکرات 60 انجمن ملی دموکرات http://mwfpress.com/vdcg.u9qrak93qpr4a.html نام:جمعية التجمع القومي الديمقراطي. . . . . . . . . . . . . . . نام مدیر: الدكتور حسن العالي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشور: بحرین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موضوع: حزب – فرهنگی سیاسی اجتماعی. . . . . . . . . . آدرس سایت: www.al-qawmi.org. . . . . . . . . . . . . . . . فعالیت‌های عمده: تحریم انتخابات سال 2002 بحرین، مخالف آل خلیفه، تلاش برای نابودی آل خلیفه. ]]> انجمن ملی دموکرات Thu, 09 May 2013 06:05:05 GMT http://mwfpress.com/vdcg.u9qrak93qpr4a.html